Vi tilbyr nå dobbeltforsikring

Å kjøpe ny bolig før man selger, innebærer en risiko for å bli sittende med to boliger i en periode. Vår dobbeltforsikring gir deg som kjøper en garanti mot doble boutgifter.

I et usikkert boligmarked, ser vi at flere som vurderer å kjøpe ny bolig kan ha utfordringer med å betjene nåværende boliglån i tillegg til å fremskaffe forskudd til kjøp av ny bolig. Boliger som selges med dobbeltboligforsikring gir en ekstra økonomisk trygghet for deg som kjøper. Forsikringen vi tilbyr kjøpes og betales av selger, men det er kjøper som vil få utbetaling fra forsikringen. Slik blir boligene med dobbeltboligforsikring mer attraktive i eiendomsmarkedet, og det blir dermed tryggere for interessenter å legge inn bud.

En tryggere bolighandel

Dobbeltforsikringen dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av den nye. Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og kommunale avgifter).

Forsikringen har ingen egenandel, kun en karenstid på 3 måneder. Den er gyldig i 12 måneder etter overtakelse, og kjøper må oppfylle følgende krav for å få utbetaling gjennom forsikringen:

  • Overtatt ny bolig.
  • Forsøkt å selge boligen gjennom eiendomsmegler i minst tre måneder.

Forsikringen opphører en måned etter budaksept, og kjøper må akseptere bud på sin usolgte bolig innenfor 90 % av markedsført prisantydning. Dersom bud innenfor denne grensen ikke aksepteres, bortfaller muligheten for erstatning.

Flere populære boliger er fortsatt tilgjengelige

Det er få rekkehusprosjekter som bygges i Ski med samme bokvalitet og særpreg som Ski Hageby. Solon Eiendom og R21 arkitekter har slått hodene sammen for å skape et helt unikt boligfelt som gir beboerne et solid hjem i trygge rammer, hvor en både kan nyte privatliv samt med et godt fellesskap mellom husene.

Noen av kvalitetene som skiller Ski Hageby fra andre småhus-prosjekter er at alle boliger kun går over 2 plan. Dette gir mer lys og luft mellom rekkene, og sist, men ikke minst bedre planløsninger.

Ski Hageby bygges i disse dager i det etablerte bomiljø i Skogsnarveien, noe som betyr at du vil føle deg hjemme i et trygt nabolag allerede fra starten av. De første boligene er klare for innflytting allerede i Q1 2024.

Vi holder privat visning når det passer deg

Våre meglere tar gjerne en privat omvisning både inne og ute på tomten, når det måtte passe deg.

Her kan du se ulike materialer, planløsninger og ikke minst se modellen av hele boligfeltet samlet. Meld interesse her, eller ta direkte kontakt med Trygve i Sem & Johnsen.